ALIB 2007

Vanuit onze vakorganisatie UNETO-VNI zijn algemene voorwaarden (bepalingen) schriftelijk vastgelegd. Daarin wordt van alles geregeld over een overeenkomst. Deze overeenkomst kan afgesloten zijn tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over:

  • Garantie.
  • Aansprakelijkheid.
  • Bedenkingstermijnen.
  • Manier van betalen.
  • Hoe u als klant een klacht moet indienen.

Met algemene voorwaarden is direct duidelijk welke rechten en plichten u als klant en wij als installateur hebben.

Via onderstaande link kunt u de ALIB downloaden.

 ALIB_2007_